Logopedie en stottertherapie     Hilde Vanderpooten

 

 

 

 

Welkom op de website van mijn praktijk voor logopedie en stottertherapie ...

Voor wie?

Waarvoor?

Welke stoornissen?

Hoe?

Kinderen

 

Jongeren

 

Volwassenen

 

Advies

 

Onderzoek

 

Therapie

 

Leerstoornissen 

Taalontwikkelingsstoornissen

Spraakstoornissen

Stotteren (specialisatie)

Afwijkende mondgewoonten

Eet- en drinkproblemen bij kinderen 

Neurogene spraak- en taalstoornissen

Op maat van elk kind - jongere - volwassene.

 

In samenwerking met de nodige instanties (clb, school, arts, ...).

Ik hoop je gauw op de praktijk te mogen ontvangen.